Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải | Tin Mới 24h

0

Mục lục bài viêt ( Mở để xem )

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải

Báo mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương và bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải | Tin Mới 24h

Cụ thể, tại Quyết định 529/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tại Quyết định 525/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Đình Thọ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Nhật MinhBổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải | Tin Mới 24h
Bình Chọn
 https://oto1s.com Đăng tin cho thuê Mua bán ô tô miễn phí nhanh hiệu quả TẠI ĐÂY