Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, bác sỹ Cu Ba đến Quảng Bình làm việc nhận lương 3.500USD | Tin Mới 24h

0

Mục lục bài viêt ( Mở để xem )

Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, bác sỹ Cu Ba đến Quảng Bình làm việc nhận lương 3.500USD

Con đỉa dài 15cm no máu nằm trong mũi bệnh nhi 9 tuổi; Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim; Bệnh viện Quảng Bình thuê ba bác sĩ Cuba lương 3.500 USD/người… là những tin chính có trong Một vòng bệnh viện ngày hôm nay.Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, bác sỹ Cu Ba đến Quảng Bình làm việc nhận lương 3.500USD | Tin Mới 24h     

Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, bác sỹ Cu Ba đến Quảng Bình làm việc nhận lương 3.500USD | Tin Mới 24h     

Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, bác sỹ Cu Ba đến Quảng Bình làm việc nhận lương 3.500USD | Tin Mới 24h    

Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, bác sỹ Cu Ba đến Quảng Bình làm việc nhận lương 3.500USD | Tin Mới 24h     

Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, bác sỹ Cu Ba đến Quảng Bình làm việc nhận lương 3.500USD | Tin Mới 24h     
Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, bác sỹ Cu Ba đến Quảng Bình làm việc nhận lương 3.500USD | Tin Mới 24h
Bình Chọn
 https://oto1s.com Đăng tin cho thuê Mua bán ô tô miễn phí nhanh hiệu quả TẠI ĐÂY