Quảng Bình: Phấn đấu xây dựng đô thị Kiến Giang mở rộng thành thị xã vào năm 2020 | Tin Mới 24h

0

Mục lục bài viêt ( Mở để xem )

Quảng Bình: Phấn đấu xây dựng đô thị Kiến Giang mở rộng thành thị xã vào năm 2020

t được mục tiêu, ngày 02/5, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Kiến Giang mở rộng giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2035.

Quảng Bình: Phấn đấu xây dựng đô thị Kiến Giang mở rộng thành thị xã vào năm 2020 | Tin Mới 24h

Một góc thị trấn Kiến Giang hiện nay.

Chương trình nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn thị trấn mở rộng.

Theo đó, phạm vi phát triển đô thị thị trấn Kiến Giang mở rộng là toàn bộ ranh giới hành chính của thị trấn Kiến Giang và 11 xã thuộc huyện Lệ Thủy, gồm: Phong Thủy, Liên Thủy, Cam Thủy, Hồng Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc, Xuân Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Mai Thủy và Phú Thủy.

Đây cũng là cơ sở cho việc phân loại đô thị, xác định lộ trình đầu tư phát triển đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm, hàng năm; triển khai giải pháp, nhiệm vụ thực hiện cho từng giai đoạn để hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động nguồn lực đầu tư vào mục tiêu xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương, tạo nguồn lực phát triển hệ thống đô thị.

Chương trình đề ra các chỉ tiêu cụ thể mà thị trấn Kiến Giang mở rộng cần đạt được, đó là: Đến năm 2025, diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29m2/người, tỷ lệ nhà kiên cố 92%; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 18%, vận tải hành khách công cộng đạt 15%; tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch 95%, tiêu chuẩn cấp nước 120 lít/người/ngày đêm; tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 70% diện tích lưu vực thoát nước trong đô thị, nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 35%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm đạt 100%; cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đạt dưới 20%; chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 85%; 100% chất thải rắn y tế, chất thải rắn công nghiệp được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ chiếu sáng các tuyến đường chính đạt 90%; chiếu sáng khu nhà ở, ngõ xóm đạt 75%; diện tích đất cây xanh đô thị đạt 07m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị 5m2/người.

Đến năm 2035, diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 30m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 95%; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 20%, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 30%; tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch 97%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 150 lít/người/ngày đêm; tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 80% diện tích lưu vực thoát nước trong đô thị; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 50%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 18%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 100%; tỷ lệ chiếu sáng các tuyến đường chính đạt 95%; tỷ lệ chiếu sáng khu nhà ở, ngõ xóm đạt 80%; diện tích đất cây xanh đô thị đạt 8m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị 6m2/người.

PVQuảng Bình: Phấn đấu xây dựng đô thị Kiến Giang mở rộng thành thị xã vào năm 2020 | Tin Mới 24h
Bình Chọn
 https://oto1s.com Đăng tin cho thuê Mua bán ô tô miễn phí nhanh hiệu quả TẠI ĐÂY