Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018

0

Theo bầu chọn của trang Auto Bytel, Kia Stinger, Honda Civic Si, Subaru WRX, Honda Accord Sport, Toyota Camry XSE… là những mẫu xe sedan thể thao đáng mua nhất thế giới hiện nay.

Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
1. Kia Stinger 2018 (giá khởi điểm: 31.900 USD).
Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
2. Honda Civic Si (giá khởi điểm: 24.100 USD).
Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
3. Dodge Charger (giá khởi điểm: 28.495 USD).
Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
4. Subaru WRX (giá khởi điểm: 27.855 USD).
Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
5. Buick Regal Sportback (giá khởi điểm: 24.990 USD).
Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
6. Honda Accord Sport (giá khởi điểm: 25.780 USD).
Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
7. Nissan Maxima (giá khởi điểm: 33.270 USD).
Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
8. Ford Fusion Sport (giá khởi điểm: 33.750 USD).
Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
9. Cadillac ATS (giá khởi điểm: 35.495 USD).
Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
10. Toyota Camry XSE (giá khởi điểm: 34.950 USD).

Nguồn: Doanh Nghiệp


Top 10 xe sedan thể thao đáng ‘đồng tiền bát gạo’ nhất năm 2018
Bình Chọn