VIDEO: Tách hầm gửi xe khỏi chung cư để chống cháy nổ, có khả thi? | Tin Mới 24h

0

Mục lục bài viêt ( Mở để xem )

VIDEO: Tách hầm gửi xe khỏi chung cư để chống cháy nổ, có khả thi?

Thể thao văn hóa

Việc đảm bảo an toàn cháy nổ, cần phải xuất phát từ ý thức của chủ đầu tư, và cư dân, chứ không chỉ là việc di dời nơi giữ xe, có thể còn gây bất tiện và giảm hiệu quả sử dụng đất.Do vậy, đề xuất tách biệt khu vực để xe với nơi ở nhằm giảm nguy cơ
cháy nổ và đảm bảo an toàn cho người dân là khó khả thi.

Vnews
VIDEO: Tách hầm gửi xe khỏi chung cư để chống cháy nổ, có khả thi? | Tin Mới 24h
Bình Chọn