Du hoc, Featured

Thành lập công ty tư vấn du học cần điều kiện gì

Thành lập công ty tư vấn du học cần điều kiện gì

Công ty muốn đăng ký bổ sung ngành nghề và thành lập chi nhánh tại tỉnh khác thì phải đáp ứng những điều kiện nào?
truong dai hoc se khong duoc dao tao trinh do cao dang

Công ty tôi là Công ty cổ phần kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán tổng hợp, cung ứng lao động tạm thời tại Hà Nội, hiện nay tôi đã đăng ký bổ sung ngành nghề tư vấn du học của Công ty. Nay tôi muốn thành lập chi nhánh tại Nam Định hoạt động lĩnh vực tư vấn du học. Như vậy, để được hoạt động chi nhánh đối với dịch vụ tư vấn du học thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì theo quy định của pháp luật?
(Nguyễn Thị Mai, Hải Dương)
Trả lời:
Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện nay công ty bạn đang muốn thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Như vậy trước hết, công ty bạn cần phải tiến hành các thủ tục để thành lập chi nhánh và bổ sung ngành nghề kinh doanh là “Tư vấn du học (Mã ngành: 9560)”.
Về thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh sẽ được thực hiện theo quy định tại heo Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP.
Ngoài ra, dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, chi nhánh của công ty bạn cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, tại Sở Giáo dục và đào tạo nơi chi nhánh kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Điều kiện cấp được quy định tại Nghị đinh 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục. Bao gồm:
• Điều kiện về lĩnh vực kinh doanh: Bạn phải đăng ký ngành, nghề “tư vấn du học (Mã ngành: 8560)” trong ngành, nghề kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và chi nhánh.
Điều kiện về người đứng đầu và nhân viên dịch vụ: Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, tiến hành xin cấp theo Thông tư 23/2013/TT-BGDĐT
Điều kiện về cơ sở vật chất: Doanh nghiệp có cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học
 

  2.Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

 

 1. Hồ sơ thành lập công ty tư vấn du học nước ngoài

 • Giấy đề nghị thành lập công ty tư vấn du học;
 • Điều lệ công ty tư vấn du học;
 • Danh sách thành viên, cổ đông công tytư vấn du học;
 • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu các cổ đông, thành viên;
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học gồm:
  • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cấp giấy đăng ký thành lập công ty tư vấn du học
  • Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật
  • Bản sao hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư;
  • Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
  • Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học
  • Bản sao giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

     2. Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tư vấn du học nước ngoài

Mẫu số 01, Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

(Tên của Bộ, địa phương chủ quản)
(Tên tổ chức)
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………, ngày …… tháng ….. năm ……..

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo (tỉnh/thành phố).

1. Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………..
Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………….
Điện thoại:…………………………………….; Fax:…………………………………………….
3. Tài khoản tại Ngân hàng:
– Tài khoản tiền Việt Nam:…………………………………………………………………………….
– Tài khoản ngoại tệ:…………………………………………………………………………………….
4. Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập tổ chức: số …..ngày …..tháng …… năm ……. do ……………………….(tên cơ quan ra quyết định) …………cấp.
5. Vốn điều lệ (tại thời điểm đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận):…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
6. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:…………………………………………………………….
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
7. Hồ sơ gửi kèm theo, gồm:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
(Tên tổ chức) …………………………………… cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Như vậy, sau khi chi nhánh công ty bạn đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Theo Công Lý Xã Hội

Bài viết liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *